Els diferents espais

La caseta de fusta és la zona tranquil · la. Es divideix en tres parts: expressió plàstica, construccions i racó de lectura.

La botiga és el lloc on es troba el joc simbòlic i compta amb una cuineta, un mercat, un llitet, disfresses, …

A la zona de psicomotricitat hi ha la llit elàstic, els gronxadors, les cordes, les escales, …

El racó musical on l’instrument estrella és la bateria reciclada.

El sorral.