A great big headline to catch some attention, because everyone likes attention

So you understand the roaring wave of fear that swept through the greatest city in the world just as Monday was dawning--the stream of flight rising swiftly to a torrent, lashing in a foaming tumult round the railway stations, banked up into a horrible struggle about the shipping in the Thames, and hurrying by every available channel northward and eastward. By ten o'clock the police organisation, and by midday even the railway organisations, were losing coherency, losing shape and efficiency, guttering, softening, running at last in that swift liquefaction of the social body.

ImproIbiza Teatro de Improvisación en l’Espai

El viernes 17 de Abril a las 5 de la tarde vuelve a l’Espai d’Eivissa las nuevas y divertida historias de Improibiza, con su espectáculo de teatro de improvisación Menú Impro. La chef Pierre, la sabrosa Carmela y la particular René nos amenizarán la tarde, involucandro a pequeños y grandes en sus desternillantes historias. Además desde las 4 habrá pasteles,…

lespai

Benvinguts a L’espai d’Eivissa!

És un espai de joc i creixement dirigit a infants d’entre 3 i 6 anys. Ens basem en els principis de l’educació lliure, on els i les infants són el centre, adaptant l’espai a ells i els seus necessitats. El joc és l’activitat principal de l’infant, ja que mitjançant aquest es coneix a si mateix, als altres i al món…

lespai5

Els diferents espais

La caseta de fusta és la zona tranquil · la. Es divideix en tres parts: expressió plàstica, construccions i racó de lectura. La botiga és el lloc on es troba el joc simbòlic i compta amb una cuineta, un mercat, un llitet, disfresses, … A la zona de psicomotricitat hi ha la llit elàstic, els gronxadors, les cordes, les escales,…

espai3

Que és l’educació lliure

Acompanyament respectuós A la etapa dels 3 als 6 anys la vida de l’infant es regeix bàsicament per les emocions. Totes les emocions són respectades, ràbia, alegria, enuig, frustració, … En L’Espai no les jutgem i acompanyem l’infant de manera amorosa i incondicional. No directivitat Els nens aprenen en funció dels seus interessos i necessitats, per això nosaltres no dirigim…